Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Sobota 15 maja 2021 r.
Strona G?ówna

Prowadzone rejestry i ewidencje

Wydzia? Medycyny Weterynaryjnej

Nazwa jednostki: Dziekanat Wydzia?u Medycyny Weterynaryjnej

 

l.p.

Nazwa rejestru

Symbol rejestru

1.      

uchwa?y Rady Wydzia?u

kod wydz./nr kol/rok

2.      

ksi?ga wydanych dyplomów

MEN-3/14.1/II-15SW

3.      

album studentów

MEN-II- 5 SW

4.      

wydane indeksy, legitymacje

MEN-II-21 SW

5.      

ksi?ga druków ?cis?ego zarachowania

K-210

6.      

za?wiadczenia studenckie do banku

nr kol/rok

7.      

za?wiadczenia studenckie do wojska

nr kol/rok

8.      

za?wiadczenia studenckie do innych celów

nr kol/rok

9.      

za?wiadczenia dla absolwentów do kapita?u pocz?tkowego

kod wydz./nr kol/rok

10.   

umowy o dzie?o

kod wydz./nr kol/rok

11.   

umowy zlecenie

kod wydz./nr kol/rok

12.   

delegacje s?u?bowe

kod wydz./nr kol/rok

13.   

faktury

kod wydz./nr kol/rok

14.   

dziennik korespondencji

kod wydz./nr akt /nr kol/rok

15.   

ksi?gi inwentarzowe (?rodków trwa?ych i wewn?trzna)

-

16.   

obecno?? w pracy

-

17.   

przeprowadzone przewody doktorskie

D-53

18.   

przeprowadzone przewody habilitacyjne

H-53

19.   

zezwolenia na przeprowadzanie do?wiadcze? na zwierz?tach

kod wydz. /nr kolejny/rok

 

 

 

 

informacj? wytworzono:

Dziekanat Wydzia?u Medycyny Weterynaryjnej

za tre?? odpowiada:

Mgr in?. Barbara Choszcz

data wytworzenia:

29-01-2007 r.

 

 

 

 

 


Ta strona by?a odwiedzana 592 razy (w tym z UWM 15 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2007-01-31
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: Kamil Strzelecki

© 2021 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa